Skip directly to content

LKAB Kiiruna 2

Vuosina 2011 - 2012 LKAB:n Pohjois-Ruotsissa Kiirunassa sijaitsevaan rautakaivokseen rakennettiin uusi louhintataso 1365 metrin syvyyteen. Investoinnilla kasvatettiin kaivoksen käyttöikää ja kokonaisinvestointi oli noin 1,3 miljardia euroa.

 

Fineweld Oy toimitti pumppu-, venttiili- ja laitetoimitukset, putkistoasennukset, mekaaniset asennukset ja rakennustyöt. Putkistojen kokonaismäärä oli 5 kilometriä. Toimituksen arvo oli noin 5 miljoonaa euroa.

 

Liitteet: