Skip directly to content

LKAB rikastamoiden modernisointi

Vuoden 2015 aikana LKAB toteutti modernisointiprojektit Jällivaaran ja Kiirunan rikastamoihin. Vanhentuneet prosessiosat purettiin ja korvattiin uusilla laitosten ollessa  täydessä tuotannossa. Investointien yhteisarvo oli n. 50 M€. 
 
Molemmissa investoinneissa hyödynnettiin laserskannausta. Hitsauksista noin 80 % tehtiin konepajalla. Asennustapa mahdollisti seisakissa tehtävien liityntätöiden toteuttamisen lyhyessä ajassa ilman merkittäviä miehistöpiikkejä ja helpotti työturvallisuussuunnittelua.
 
Fineweld Oy toimitukseen kuului prosessilaitteiden valmistus ja asennus, putkistoasennukset, venttiilien toimitus ja asennus, pumppujen asennus ja linjaus. Sopimusten yhteisarvo oli n. 10 M€