Skip directly to content

Yara Siilinjärvi

Vuosien 2015-2017 aikana Yara Siilinjärven kaivos investoi noin 75 M€ rikastushiekan käsittelyyn. Projektissa rakennetaan ns. pastalaitos sekä siihen liittyvät uudet rikastushiekka- ja vesienkäsittelyputkistot. Projektin tarkoituksena on vähentää rikastushiekan veden määrää, niin että se pystytään läjittämään paremmin ja  pienemmälle alueelle.
 
Fineweld Oy:n toimitukseenkuuluvat 150 baarin DN300 pastaputkisto, rikastushiekkaputkisto, raasion pumppaamon putkisto sekä mekaaniset asennukset. Toimituksen arvo oli noin 3 M€. Putkilinjojen kokonaispituus on 5 km.
 
 
Liitteet: