Skip directly to content

Företaget

Fineweld Ab är specialiserat på industriella rörinstallationer för investeringsprojekt. Våra kunder verkar huvudsakligen inom gruv-, skogs-och kemiska industrin samt processindustrin. Företagets omsättning år 2012 var 32 miljoner euro. Företaget sysselsätter cirka 100 personer.

Företagets historia

Koncernen Fineweld grundades av ägaren Matti Laitinen som 1988 hade ett eget svetsningsföretag. År 1996 ändrades företagsformen till aktiebolag och namnet Fineweld AB togs i bruk.

Fineweld startade som ett underhållsföretag för storindustrin, men växte snabbt till att bli en stor aktör inom rörledningsindustrin. Under 2000-talet riktade Fineweld in sin verksamhet mot gruvindustrin i norra delen av Norden. Omsättningen och antalet anställda har sedan dess ökat konstant. På 15 år har det lilla enmansföretaget vuxit till att bli ett framgångsrikt globalt företag som sysselsätter mer än hundra personer.

  • År 2008 valdes Fineweld till Årets Företag i landskapet Österbotten
  • I november 2011 var Fineweld, enligt klassificeringen i den finska ledande affärstidningen Kauppalehti, det mest framgångsrika företaget i Mellersta Österbotten
  • Fineweld var också en av sju finalister då Kauppalehti och OP-Pohjola valde ut Årets företagsledare och Årets företag

En gemensam prestation och god arbetsanda garanterar ett högklassigt slutresultat

Finewelds säkra och trivsamma arbetsmiljö stöder personalens välbefinnande och hjälper företaget att uppnå bättre effektivitet och produktivitet. För oss är det viktigt att alla våra anställda trivs med sitt arbete, eftersom företagets goda anda alltid har en förbättrande inverkan på resultatet. Våra långvariga anställningsförhållanden är ett bevis på våra arbetstagares tillfredsställelse och engagemang.