Skip directly to content

FINEWELD HAR INGÅTT ETT BETYDANDE LEVERANSAVTAL MED BILLERUDKORSNÄS

Fineweld och BillerudKorsnäs har ingått avtal om leverans av modulbyggda rörbryggor för investeringsprojektet gällande en helt ny kartongmaskin vid BillerudKorsnäs produktionsenhet i Gruvön.

 

Fineweld-koncernen har åtagit sig uppdraget att leverera rörbryggor till BillerudKorsnäs i Gruvön i Sverige. Finewelds projektleverans till BillerudKorsnäs omfattar hela investeringens rörbryggor. Leveransen är en viktig del av BillerudKorsnäs investeringsprojekt på 5,7 miljarder kronor, som inkluderar bl.a. uppförandet av en helt ny kartongmaskin.

 

Värdet på beställningen avslöjas inte men vid leveranser i denna storleksklass är det vanligtvis fråga om ett värde på mer än 10 miljoner euro.

 

”Beställningen sysselsätter ca 100 medarbetare för ett år. Leveransen blir klar sommaren 2018. Det är fint att se att vårt långsiktiga arbete med stora investeringsprojekt i Sverige har noterats och ger oss nya kunder. Detta leveransavtal förstärker våra positiva förväntningar avseende marknadsområdet i Sverige", säger Finewelds verkställande direktör Matti Laitinen.

 

Just nu har Fineweld en motsvarande leverans på gång till SCA:s investeringsprojekt på 7,8, miljarder kronor i Östrands massafabrik. Leveransen blir klar sommaren 2017, lämpligen innan det nya projektets byggplatsinstallationer påbörjas.

 

”Tack vare det hittills mycket framgångsrika Östrandsprojektet blev kunden övertygad om kvalitets-, tidtabells- och kostnadsfördelarna med vårt leveranskoncept.” berättar vice verkställande direktör Ville Klaavu som ansvarar för Finewelds verksamhet i Sverige.