Skip directly to content

Fineweld Oy har åtagit sig uppdraget att förse SCA Östrand’s Helios projekt med modulbyggda rörbryggor.

Fineweld Oy kommer att leverera och installera rörbryggor till SCA Östrand’s Helios projekt . Rörbryggorna kommer att tillverkas som modulära enheter så att rör, isolering och värmekablar installeras på Fineweld’s verkstad i Karleby. Kompletta moduler kommer sen att levereras direkt till SCA’s hamn. Den totala rörlängden i rörbryggorna är mera än 10 km och stålkonstruktionerna väger ca 800 ton. Installationerna färdigställs under Juli 2017.