Skip directly to content

Fineweld Oy som nyckelleverantör i Boliden Kokkola Oy:s moderniseringsprojekt av svavelsyrefabriken.

Under första halvan av år 2016 så levererade och installerade Fineweld mer än 300 m kanaler med en diameter på upp till 2 m, detta till ett moderninseringsprojekt av svavelsyrefabriken för Boliden Kokkola Oy. Projektet utfördes med en extremt snabb tidtabell och huvudparten av installationerna gjordes under ett tre veckors stopp i slutet av Maj.

 

Kanalerna prefabricerades så långt som möjligt på Fineweld Oy:s verkstad, detta för att minimera svetsningar och tidsåtgången för installationer på Site. Kanalerna utfördes i hög tempererat rostfria legeringar.