Skip directly to content

Kvalitet och säkerhet

Hos Fineweld möter du alltid personer som gör sitt yttersta för att tillmötesgå dig som kund. Vi har lätt för att samarbeta, oavsett hur brådskande eller krävande ett projekt är.

Vi på Fineweld förbättrar ständigt våra verksamhetsprocesser för att kunna möta kundernas behov och utmaningar på bästa möjliga sätt. Med vår positiva gemensamma företagsanda garanterar vi att våra kunder får flexibel, högklassig och personlig service. Att investera i kvalitet är viktigt i alla skeden av arbetet och för varje enskild anställd. Fineweld uppmärksammar särskilt arbetssäkerheten, eftersom säkerhet skapar kvalitet.

Investeringsprojekt med snäva tidsramar, där planeringsfasen delvis överlappar med tillverkningsskedet, är rutin för oss. Den långt utvecklade prefabriceringen av produkter på vår egen verkstad möjliggör användningen av specialutrustning samt automatisering av svetsprocesser. Tack vare goda arbetsförhållanden håller våra produkter hög och jämn kvalitet. Den höga graden av prefabricering minskar även på tillverkningsarbetet och kundens behov av lagringsutrymmen för delar.

Vår professionella personal och moderna utrustning gör att vi kan garantera kunden ett högklassigt slutresultat. Tack vare vårt
streckkodsystem sker kontrollen och hanteringen av materialflödet enligt kraven på slutanvändningen av våra produkter.
 

  • Vi jobbar utgående från våra certifierade EN 9001:2008 ja EN 3834-2 kvalitetssystem
  • I saker som berör arbetssäkerhet och personalens välmående arbetar vi enligt det internationella och certifierade OHSAS 18001 systemet
  • Vårt miljösystem är certifierat enligt standarden EN14001:s krav
  • Våra kvalitetssystem möjliggör också tillverkning av stålkonstruktioner enligt standarden EN 1090 och utförandeklasser EXC1, EXC2 och EXC3