Fineweld levererar Rörbryggor till Kemis bioproduktfabrik

Fineweld levererar Rörbryggor till Kemis bioproduktfabrik

16.08.2021

Fineweld levererar Rörbryggor till Kemis bioproduktfabrik
Fineweld valdes som huvudleverantör för Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi. Finewelds leverans omfattar modulära rörbryggor för hela bioproduktfabriken. Kontraktet är det näst största i Finewelds historia.
Finewelds koncept för modulära rörbyggor har väckt stort intresse, särskilt hos stora skogsföretag, och där för deras investeringsprojekt på miljardnivå. Entreprenören och grundaren av Fineweld, Matti Laitinen, kommenterar upphandlingen på följande sätt:

“Detta är redan det tredje stora rörbryggprojektet under de senaste fem åren där vi har valts ut som leverantör. Det känns fantastiskt att vi efter två av Sveriges största skogsindustriprojekt även vann detta kontrakt för Metsä Fibre/Groups bioproduktfabrik i Kemi som är det överlägset största och mest intressanta projektet i Finland för tillfället. Detta bevisar att när du har modet att göra saker på ett något annorlunda sätt än dina konkurrenter och koncentrera dig på krävande projektleveranser, kommer finska företag att fortsätta att ha möjlighet att delta i sådana meganivåprojekt”.

Projektet startar omedelbart, installationerna på plats påbörjas i början av 2022 och hela projektet ska vara klart i mitten av 2023.

Dela med ditt nätverk