Northvolt

Northvolt
Under åren 2020 till 2022 hade Fineweld en omfattande leverans av en katodmaterialfabrik till Northvolt i Skellefteå, Sverige.

Projektet genomfördes i en alliansmodell med ABB och Sweco. Sweco tog hand om planering och ABB levererade elektrifiering, instrumentering och automation. All mekanisk anläggningskonstruktion utfördes av Fineweld.

Finewelds leverans bestod av ca 60 km rörledningar och 2800 ton stålkonstruktioner. En stor del av anläggningens processutrustning köptes av Fineweld. Fineweld tog hand om hela installationen av huvudkomponenter och andra komponenter.

Dela med ditt nätverk