Modulära rörbryggor

Modulära rörbryggor
Mellan år 2016 och 2018 var Fineweld med och byggde två av Sveriges största massa- och pappersinvesteringar, SCA:s projekt Helios och Billerud Korsnäs Project Next med leverans av Rörbryggor. SCA investerade i ny massafabrik och Billerud Korsnäs investerade i ett nytt pappersbruk.

Mängden konstruktionsstål i båda projekten var ca 1000 t. Rörens längd var ca 10 km per projekt.

Rörbryggmodulerna monterades på verkstaden till exakta längder inklusive isolering och el-tracing. Modulerna installerades med bultade förband och endast svetsning på plats gjordes för röranslutningar mellan modulerna. De största modulerna vägde 100 ton och hade en längd på upp till 50 m.

Installationerna av modulen på byggplatsen genomfördes med ett 7-mannateam och endast två rörsvetsare behövdes för att ansluta rören mellan bryggorna.

Dela med ditt nätverk