Terrafame

Terrafame
Under år 2020 genomförde Terrafame ett produktomsättningsprojekt där gruvans huvudprodukt ändrades till nickel- och koboltsulfater för batteritillverkning.

Fineweld hjälpte Terrafame att bygga tryckutlakningsanläggningen som var den mest krävande delen av investeringen med speciella material, högt tryck och kemiskt utmanande processförhållanden. Finewelds leverans bestod av rörledningar och installation av utrustning.

Dela med ditt nätverk